Skip to Content

menu 1

Ýmis gögn og skýrslur

Skýrsla um fólkvanginn: Upphaf, markmið og framtíð  e. Sigrúnu Helgadóttur 2004

Skýrsla um möguleika fyrir ferðaþjónustu í fólkvanginum. Stjórn Reykjanesfólkvangs 2008, umsjón í höndum Ástu Þorleifsdóttur. 

Fyrri stjórnir

2014-2018
Sverrir Bollason - Reykjavík, formaður
Kristín María Birgisdóttir - Grindavík
Finnur Sveinsson - Hafnarfirði
Jóna Sæmundsdóttir - Garðabæ
Helga Sigrún Harðardóttir (frá september 2016) - Kópavogi
Johan D. Johansson - Reykjanesbæ
Margrét Pálsdóttir - Seltjarnarnesi
Þorvaldur Örn Árnason - Vogum

Hlutverk Reykjanesfólkvangs

Hlutverk Reykjanesfólkvangs er í mótun. Grundvallarhugmyndin að baki fólkvanginum er að taka frá svæði til útivistar fyrir almenning og vernda þá einstöku náttúru sem þar er að finna.

Unnið verður áfram að því að gera fólkvanginn aðgengilega fyrir fólk að njóta útivistar og náttúru.

Stjórnarmenn

Stjórnina skipa sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga sem að fólkvanginum standa. Fulltrúi Umhverfisstofnunar er áheyrnarfulltrúi.
Frá hausti 2014 skipa stjórnina
Sverrir Bollason - Reykjavík, formaður

Starfsemin

Upplýsingar um aðstöðu og fastir punktar

Hvað er fólkvangur?

Fólkvangar eru skilgreindir í Náttúruverndarlögum. Þar segir í 55. grein:
"Umhverfisráðherra getur, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sveitarfélags eða sveitarfélaga og áliti Umhverfisstofnunar, lýst tiltekið landsvæði, sem ætlað er til útvistar og almenningsnota, fólkvang."

Syndicate content


Drupal vefsíða: Emstrur